Afasi

Har du eller din pårørende fået afasi? Er det blevet sværere at finde ordene? Oplever du at den daglige kommunikation er blevet vanskeligere?

Afasi er en sproglig vanskelighed som kan opstå som følge af en blodprop, tumor eller traume til hjernen.

Afasi kan være meget hæmmende for den daglige kommunikation, og der kan være vanskeligheder med at udtrykke sig, forstå andre, læsning samt skrivning.

Jeg tilbyder:

  • grundig udredning af de sproglige vanskeligheder og betydningen af disse for hverdagen
  • undervisning
  • rådgivning og vejledning til dig og dine pårørende

Undervisning og udredning foregår som udgangspunkt i eget hjem.

I nogle tilfælde kan der arrangeres samtale via Skype.

Kontakt mig gerne for en uforpligtende afklarende samtale, hvor vi kan drøfte mulighederne.